ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1. Ο Πωλητής μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος παρέχει τις ακόλουθες δωρεάν Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους Πελάτες: α. τον Λογαριασμό β. την δυνατότητα στους Πελάτες να υποβάλουν τις Παραγγελίες και Συμβάσεις Πωλήσεων σύμφωνα με τους όρους αυτού του Κανονισμού γ. την παρουσία στους Πελάτες διαφημίσεων με περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα τους. δ. την δυνατότητα στους Πελάτες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Καλαθιού ε. την δυνατότητα της προβολής του περιεχομένου που είναι τοποθετημένο στα πλαίσια του Καταστήματος στ. το Ενημερωτικό Δελτίο. ζ. στην περίπτωση Πελατών Εφαρμογών (οι ακόλουθοι όροι μπορεί να ισχύουν για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που είναι ενημερωμένες ή εφαρμόζονται στο μέλλον - η δυνατότητα χρήσης ορισμένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών οφείλεται στην τρέχουσα λειτουργικότητα της Εφαρμογής): - σάρωση μέσω της φωτογραφικής μηχανής και αποθήκευση των γραμμωτών κωδικών των επιλεγμένων προϊόντων για την ικανότητα του πελάτη να συγκρίνει τις τιμές του. - παρουσίαση Προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με βάση τις προσθήκες φωτογραφιών επιλεγμένων προϊόντων - αναζήτηση μέσω της γεωγραφικής θέσης του σταθερού καταστήματος του Πωλητή ή ενός συγκεκριμένου σημείου παράδοσης - περιορισμός των Προϊόντων ή των Προσφορών, για παράδειγμα, στο μέγεθος του Πελάτη (π.χ. μέγεθος υποδημάτων) ή την κατηγορία του Πελάτη (π.χ. Άνδρες / Γυναίκες / Παιδιά). - παρουσίαση των τρεχουσών ειδοποιήσεων απευθείας στην οθόνη κινητής συσκευής (ειδοποίηση “push”).- tδημιουργία λιστών αγαπημένων Προϊόντων. 2. Επιπρόσθετα ο Πωλητής, για τους Πελάτες που έχουν δημιουργήσει Λογαριασμό, παρέχει δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος τις ακόλουθες υπηρεσίες: α. τη διατήρηση του ιστορικού της συνεδρίας του Πελάτη αφού αποσυνδεθεί από το Λογαριασμό του (μέσω προγράμματος περιήγησης ή Εφαρμογής) β. την αποθήκευση και τη διάθεση στον Πελάτη μέσω του Λογαριασμού του, του ιστορικού των Παραγγελιών ή κρατήσεων

εκ της διευθύνσεως

FRANCIS STORES

KAVADATOS FRAGKISKOS

ΑΦΜ 050368367

ΔΟΥ KALAMARIAΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 28 ,55131,KALAMARIA/THESSALONIKI

ΑΜΕ 9201715278